Általános Szerződési Feltételek továbbiakban „ÁSZF”

Az ÁSZF célja , hogy Földesi-Tóth Judit Katalint későbbiekben SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL/FELHASZNÁLÓ közötti jogviszonyt szabályozza illetve a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatásainak jogi feltételeit és körülményeit meghatározza.

Az Instagram WEBOLDAL látogatása mindenkinek a saját felelőssége, a SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget ezzel szemben. Az adatkezelés, adattárolás és
törlés a GDPR rendelet alapján történik minden esetben. Amennyiben ön ÜGYFÉL/FELHASZNÁLÓ a SZOLGÁLTATÓ által működtetett-üzemeltetett oldalakon böngészik , belép az INSTAGRAM OLDALRA : https://www.instagram.com/fit_body_project/ vagy ezeknek megjelent tartalmat olvassa , az ÁSZFben leírtakat önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti.

Megkérem önt , figyelmesen olvassa át, tanulmányozza a leírtakat hiszen fontos , hogy tudjon a közöttünk létrejövő szerződéstartalmáról és az önt megillető jogokról.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI , ELÉRHETŐSÉGEI
A SZOLGÁLTATÓ NEVE: Földesi-Tóth Judit Katalin
RENDSZERESEN HASZNÁLT ELEKTRONIKUS LEVELÉEZÉSI CÍME : hello@bodyproject.hu
A SZOLGÁLTATÓ TELEFONSZÁMA : +36709496288
Az INSTAGRAM használatával, illetve E-MAILBEN : hello@bodyproject CÍMEN keresztül:
Az ÜGYFÉL / SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ kijelenti, hogy pontosan elolvasta és elfogadta a jelen
ÁSZF rendelkezéseit, az adatkezelési elveket, annak minden pontjával egyetért és tudomásul veszi,
hogy bármely szolgáltatás megrendelésével a szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza.
Amennyiben az ÜGYFÉL az ÁSZF bármily rendelkezését nem fogadja el, úgy a szolgáltatásokat nem
jogosult igénybe venni.

2. JOGVISZONY A FELEK KÖZÖTT
A szolgáltatások igénybe vételének kötelező feltételei: az ÜGYFÉL a JELENTKEZÉSI lapot, kérdőívet a
valós adataival töltse ki és válasz e-mail küldéssel véglegesíti illetve a teljes szolgáltatási díjat kifizeti.
SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között a jogviszony az ÜGYFÉL jelentkezés leadásával és a szolgáltatás teljes
díjának befizetésével illetve a SZOLGÁLTATÓ által e-mailben történő írásos visszaigazolásával jön
létre. A „KÜLDÉS” gomb megnyomása előtt köteles az ÜGYFÉL az „ÁSZF” –ben foglaltakat elfogadni,
minden pontjával egyetérteni. Az e-mailben írt beleegyező válaszával véglegesíti a jelentkezését
bármely szolgáltatásra.

3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kiterjed a Szolgáltató által kezelt összes oldalra és a domain
név összes oldalára és az oldalakon található információkra, tartalmakra, anyagokra , képekre ,
illusztrációkra , szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2018.07.18-tól a visszavonásig érvényes. A SZOLGÁLTATÓ
minden jogot fenntart magának , hogy akár egyoldalúan , előzetes bejelentés nélkül módosítja az
ÁSZF tartalmát.

4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A SZOLGÁLTATÓ jogában áll a jogi kereteken belül bármikor megváltoztatni az ÁSZF rendelkezéseit ,
annak egyoldalú módosítását eszközölni . Az ÁSZF rendelkezéseit minden egyes szolgáltatás
igénybevétele előtt kérem figyelmesen olvassa át.

5. Egyéb rendelkezések
A szerződő felek az
ÜGYFÉL illetve a szolgáltató tudomásul veszik , hogy a jelen levő szerződés írásban megkötetett
szerződésnek minősül. A SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között emailben való kommunikáció , írásbeli
kommunikációnak minősül. Az e-mailben történő visszaigazolás az ÜGYFÉL és SZOLGÁLTATÓ között létrejött szerződés tartalmát képezi emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

6. ADATVÉDELEM
Az ÜGYFÉL által bármely megadott adat /adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvények alapján, az abban leírtak szerint történik. Az
ÜGYFÉL köteles valós adatokat írni magáról, valós elérhetőségeket hello@bodyproject.hu–ra való
email írásával.

7. A JELENTKEZÉS SZÁNDÉKÁNAK ELKÜLDÉSE
jelentkezési szándék elküldése után a SZOLGÁLTATÓ felveszi a kapcsolatot az ÜGYFÉLLEL emailben. A
SZOLGÁLTATÓ válasz e-mail elküldi az szükséges adatokat a szolgáltatás díjának megfizetéséhez. A
szolgáltatásra való jelentkezés akkor válik véglegessé ha az ÜGYFÉL kiegyenlíti a teljes szolgáltatási
díjat.

8. KÖTELEZETTSÉGEK
Felek kötelezettségei A SZOLGÁLTATÓ vállalja , hogy a szolgáltatási díj teljes megfizetése ellenében a
kiválasztott szolgáltatást szolgáltatja. A SZOLGÁLTATÓ által megjelölt fizetési határidő 4 munkanap ,
amennyiben az ÜGYFÉL nem teljesíti a megjelölt fizetési határidőig ( 4 munkanap) abban az esetben a
szolgáltatási jogviszony automatikusan megszűnik a felek között. A SZOLGÁLTATÓ vállalja , hogy a
megfelelő kérdősor (anamnézis) ÜGYFÉL által a SZOLGÁLTATÓNAK visszaküldött , kitöltött
dokumentum megkapását követően minimum 7 munkanap – maximum 28 munkanapon belül
elkészíti és elküldi az étrendi ajánlást / tervezést. A munkanap a hétköznapokat jelenti , ünnepek és a
naptárban pirossal jelölt munkaszüneti illetve szün – napok kivételével. A hétvége semmi esetben
sem tartozik bele. Az ÜGYFÉL vállalja , hogy a szolgáltatással együtt járó dokumentumokat,
tartalmakat, email üzeneteket, étrend tervezést, táblázatokat, kérdősort, nem adja ki harmadik
félnek sem ingyen sem nem értékesíti pénzért. Amennyiben ez megtörténik polgári és büntető jogi
következményekkel jár minden esetben. Az ÜGYFÉL köteles megfizetni a SZOLGÁLTATÓNAK a
kártérítést az okozott kár miatt. Az ÜGYFÉL köteles a szolgáltatás megkezdése előtt valós fotókat
készteni magáról (arc nélkül) illetve a pontos centimétereit (mell,derék,váll,kar,comb stb , kg-ját
megmérni és elküldeni azt a SZOLGÁLTATÓNAK. Illetve az első „kontroll” alkalmával , illetve a 2.
„kontroll” alkalmával Az ÜGYFÉL minden esetben hozzájárul , hogy a SZOLGÁLTATÓ ezen adatokat
(pontos centik , email üzenetek, üzenetek ) név, elérhetőség és arc nélkül az általa működtetett
felületeken használja, amennyiben az ÜGYFÉL nem küldi meg a valós képeket , valós adatokat , 1.
vagy 2. „kontroll” alkalmával nem küldi meg az valósan mért adatokat ( centiméterek ) , ezeket
összesen vagy akár csak egyiket, úgy megszegi az ÁSZF-et és ezzel azonnali hatállyal megszűnik az
ÜGYFÉL és SZOLGÁLTATÓ közötti szerződés. Az ÜGYFÉL minden esetben hozzájárul , hogy a
SZOLGÁLTATÓ használja az általa kezelt felületeken az általa megküldött fotókat, név és arc nélkül.
Kivételes esetben akkor kerül ki ha az ÜGYFÉL külön kéri és vállalja a nevét illetve arcát, erről írásban
megegyeznek előzetesen.

9. SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK
A Szolgáltatásban részt vehet minden 18. életévét betöltött , egészséges személy. Az átadott
információk tájékoztató jellegűek, nem szakorvosi diagnózis, nem betegség, egészségügyi állapot
kezelésére szolgál. Az átadott információkat az Ügyfél saját felelősségére használja, az ismeretek
gyakorlati alkalmazása és értelmezése az Ügyfél saját felelőssége, a javaslatok semmiylen esetben
sem helyettesítik a szakorvosok tanácsait.

10. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE
A szolgáltatás fizikai közérzetjavító szolgáltatás. A szolgáltatás célja: fizikai közérzet javítása. A
szolgáltatás nem minősül gyógymódnak, gyógyító hatásúna!. A szolgáltatás úgy érheti el a célját ha az
ÜGYFÉL 100%-on aktív módon együttműködik a SZOLGÁLTATÓVAL. A SZOLGÁLTATÓNAK nincs
rálátása arra , hogy az ÜGYFÉL betartja –e az étrendi előírásokat és a tanácsokat. Nincsen lehetősége
a SZOLGÁLTATÓNAK korlátozni az ÜGYFELET. Semmi féle felelősséget nem vállal a SZOLGÁLTATÓ a
szolgáltatás eredményességének kimenetelével kapcsolatban. A szolgáltatás eredménytelenségére
hivatkozni nincsen lehetőség pénzvisszafizetésre, kártérítésre. A SZOLGÁLTATÓ jogában áll bármely
szolgáltatásra való jelentkezést indoklás nélkül vagy indoklással elutasítani. A jelentkező
jogorvoslattal, panasszal nem élhet ezzel szemben.

11. A SZOLGÁLTATÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS
Az ÜGYFÉL bármely szolgáltatására való jelentkezésével és annak a teljes díjának kiegyenlítésével ( a
kettő együtt működik kizárólag) automatikusan elfogadja a SZOLGÁLTATÓ Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) . Amennyiben az ÜGYFÉL az szolgáltatás díját kiegyenlítette de meggondolta magát
valamely valós vagy valótlan indokkal ( családi, egészségügyi, anyagi stb. ) nincsen lehetőség a pénz
visszafizetésére sem részben , sem a teljes összegben. Az ÜGYFÉL a szolgáltatás megfizetését
követően , illetve a SZOLGÁLTATÓTÓL a szolgáltatás megkapását ( étrendi ajánlás/ tervezés ) e-mail
elküldését követően az ÁSZF-ben foglaltak szerint nincsen lehetőség a pénz visszafizetésére sem
részben , sem teljes összegben.
Az itt jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, illetve jelen Általános
Szerződési Feltételek értelmezésére a magyar jog az útmutató , különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
( ÜGYFÉL-SZOLGÁLTATÓ) külön kikötés nélkül is irányadók